D-kullet

Se bilder av "D-kullet" i Galleriet

1 jente (høyre) og 3 gutter f.29.10.09

 Russellville's Applejack Amo   &    Our Sweetheart Boogie-Woogie

Klikk på navnet, for å komme til hundenes hjemmeside.

 Russellville's Applejack Amo er etter Anita Carmencita (link) og Nuch Saltisgården's Ballroom Blitz (link)

Tilbake